c-con phuket c-con phuket  
             
     

C-Con News

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

ความสามารถของเรา

  • โครงสร้างพื้นฐาน
  • การบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
  • วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
  • วิศวกรรมด้านสุขภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ
  • การควบคุมดูแลโครงการ
 
ซีคอนดำเนินงานเป็นทีม โดยเน้นการแบ่งปันประสบการณ์และการร่วมมือกัน ในช่วงเริ่มต้นของแต่ละโครงการ    เราจะจัดตั้งทีมงานที่เต็มไปด้วยบุคลากร ผู้มี ประสบการณ์ โดยผู้ควบคุมโครงการจะเป็นผู้นำทีมที่ประกอบด้วยหลายสาขาวิชา ผู้จัดการโครงการแต่ละคนจะเป็นผู้นำทีม    ในแต่ละสาขาเพื่อทำงานร่วมกันใน โครงการ

วิธีการนี้ถือเป็นการรวบรวมทรัพยากรและความคิดของบริษัท ในการเสาะหา ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกแบบ วิศวกรรม การ บริหารงาน ก่อสร้างการพัฒนาโครงการ หรือการใช้อาคารและการบำรุงรักษาในระยะยาว การตัดสินใจร่วมกันจะช่วยประหยัดเวลา    และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เอาชนะ อุปสรรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขจัดปัญหาที่ทำให้สิ้นเปลืองเวลา

ซีคอนอุทิศตนในการให้บริการด้านงานก่อสร้างด้วยคุณภาพสูงตรงเวลา และอยู่ ภายในงบประมาณพร้อมกันกับการใช้มาตรฐานการก่อสร้างแบบสากล  เราตั้งใจทำทุก สิ่งทุกอย่างที่สามารถทำได้  เพื่อให้ ลูกค้าพึงพอใจ
 
 

Business Linkฺ
 
The Lake House Phuket The Secret Garden Sivana Pool Villa Sivana Place Anthurium Thailand La'moon Cafe' & Restaurant
 

บริษัท ซีคอนภูเก็ต จำกัด
48/137 หมู่ 4, ต.เชิงทะเล, อ.ถลาง, ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : +66 (0) 76 615 606, +66 (0) 8 1734 4324 แฟกซ์ : +66 (0) 76 615 605
อีเมล์ : info@c-conphuket.com Website: www.c-conphuket.com
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547-2556 Design by Viewshop-Asia.com